تاریخ آزمون های یوس 2023

تاریخ آزمون های یوس 2023 ترکیه

تاریخ آزمون های یوس 2023 ترکیه توسط بسیاری از دانشگاه های این کشور اعلام شده است که در ادامه اطلاعات کاملی مانند تاریخ ثبت نام، زمان برگزاری آزمون، هزینه ثبت نام، تاریخ اعلام نتایج و هرچه که در این باره نیاز دارید را برای شما جمع آوری کرده ایم . اگر سوالی راجب آمادگی آزمون یوس دارید و نیاز به ثبت نام و راهنمایی  دارید می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید.
همچنین می توانید فرم مشاوره مجموعه را پر کنید تا در اولین فرصت کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.
تمامی اطلاعات این صفحه به محض تغییر و اعلام اخبار جدید از سمت مراکز معتبر و دانشگاه های ترکیه به روزرسانی خواهند شد. بنابراین اگر برخی از اطلاعات وجود ندارند به چند روز دیگر باز صفحه را بررسی کنید.
توجه : آزمون یوس دانشگاه های سلیمان دمیرل، آکدنیز و پاموککاله لفو شده اند.

تاریخ آزمون یوس دانشگاه هارران ترکیه 2023 (Harran Üniversitesi)

آزمون اول

تاریخ آزمون :  1401/12/13  –  (4-3-2023)

ساعت آزمون : 14

شروع ثبت نام :  1401/10/12  –  (2-1-2023)

پایان ثبت نام :  1401/12/13  –  (4-3-2023)

اعلام نتایج :  1402/1/4  –  (24-3-2023)

آزمون دوم

تاریخ آزمون :  1402/1/19  –  (8-4-2023)

ساعت آزمون : 14

شروع ثبت نام :  1401/10/12  –  (2-1-2023)

پایان ثبت نام :  1401/11/23  –  (12-2-2023)

اعلام نتایج :  

آزمون اول 

شهر محل برگزاری آزمون : شانلی اورفا

اعتبار آزمون : یکساله

نمره منفی : ندارد

مدت آزمون : 120 دقیقه

تعداد سوالات: 80

هزینه آزمون یوس : 257 لیر

مراکز آزمون : اورفا، استانبول، آنکارا، مرسین، هاتای، بورسا، ازمیر

آزمون دوم 

شهر محل برگزاری آزمون : شانلی اورفا

اعتبار آزمون : یکساله

نمره منفی : 

مدت آزمون : 120 دقیقه

تعداد سوالات: 80

هزینه آزمون یوس : 257 لیر

مراکز آزمون : هارران

تاریخ آزمون یوس دانشگاه دوملوپینار ترکیه 2023 (Dumlupınar Üniversitesi)

تاریخ آزمون :  1401/12/27  –  (18-3-2023)

ساعت آزمون : 11

شروع ثبت نام :  1401/10/26  –  (16-1-2023)

پایان ثبت نام : 1401/12/14  –  (5-3-2023)

اعلام نتایج :

شهر محل برگزاری آزمون : کوتاهیا

اعتبار آزمون : یکساله

نمره منفی : ندارد

مدت آزمون :  120

تعداد سوالات:  80

هزینه آزمون یوس :  500

مراکز آزمون : کوتاهیا، استانبول، آنکارا

دانشگاه دوملوپینار

تاریخ آزمون یوس دانشگاه چوکوروا ترکیه 2023 (Çukurova Üniversitesi)

تاریخ آزمون :  1402/2/9  –  (29-4-2023)

ساعت آزمون : 30 : 9

شروع ثبت نام :  1401/11/12  –  (1-2-2023)

پایان ثبت نام : 1402/1/11  –  (31-3-2023)

اعلام نتایج :

شهر محل برگزاری آزمون : آدنا

اعتبار آزمون : یکساله

نمره منفی : دارد

مدت آزمون : 120

تعداد سوالات:  80

هزینه آزمون یوس : 800 لیر

مراکز آزمون : آدنا، استانبول، آنکارا

دانشگاه چوکوروا

تاریخ آزمون یوس دانشگاه کاستامونو ترکیه 2023 (Kastamonu Üniversitesi)

تاریخ آزمون :  1402/2/9  –  (29-4-2023)
ساعت آزمون : 10
شروع ثبت نام :  1401/11/10  –  (30-1-2023)
پایان ثبت نام :  1402/1/30  –  (19-4-2023)
اعلام نتایج :  1402/2/20  –  (10-5-2023)

شهر محل برگزاری آزمون : کاستامونو

اعتبار آزمون : یکساله

نمره منفی : ندارد

مدت آزمون : 120

تعداد سوالات: 80

هزینه آزمون یوس : 500

مراکز آزمون : کستامونو، استانبول، آنکارا

دانشگاه کاستامونو

تاریخ آزمون یوس دانشگاه ساکاریا ترکیه 2023 (Sakarya Üniversitesi)

تاریخ آزمون :  1402/2/9  –  (29-4-2023)
ساعت آزمون : 15
شروع ثبت نام :  1401/10/30  –  (20-1-2023)
پایان ثبت نام :  1402/1/13  –  (2-4-2023)
اعلام نتایج :  1402/2/25  –  (15-5-2023)

شهر محل برگزاری آزمون : ساکاریا

اعتبار آزمون : دوساله

نمره منفی :  ندارد

مدت آزمون : 120

تعداد سوالات: 80

هزینه آزمون یوس :  800 لیر

مراکز آزمون : ساکاریا، استانبول، آنکارا

دانشگاه ساکاریا

تاریخ آزمون یوس دانشگاه مرسین ترکیه 2023 (Mersin Üniversitesi)

تاریخ آزمون :  1402/2/16  –  (6-5-2023)

ساعت آزمون :  

شروع ثبت نام :  1401/11/17  –  (6-2-2023)

پایان ثبت نام :  1402/1/13  –  (2-4-2023)

اعلام نتایج :  1402/2/25  –  (15-5-2023)

شهر محل برگزاری آزمون : مرسین

اعتبار آزمون :

نمره منفی :

مدت آزمون : 135

تعداد سوالات: 80

هزینه آزمون یوس : 1500

مراکز آزمون : مرسین، استانبول، آنکارا

دانشگاه مرسین

تاریخ آزمون یوس دانشگاه استانبول ترکیه 2023 (İstanbul Üniversitesi)

تاریخ آزمون :  1402/2/16  –  (6-5-2023)
ساعت آزمون :  15
شروع ثبت نام :  1401/10/19  –  (9-1-2023)
پایان ثبت نام :  1402/1/18  –  (7-4-2023)
اعلام نتایج :  1402/3/2  –  (23-5-2023)
شهر محل برگزاری آزمون : استانبول
اعتبار آزمون :  یکساله
نمره منفی :  دارد
مدت آزمون :
تعداد سوالات:
هزینه آزمون یوس :  1300 لیر
دانشگاه استانبول

تاریخ آزمون یوس دانشگاه ماییس 19 ترکیه 2023 (Ondokuz Mayis Üniversitesi)

تاریخ آزمون :  1402/2/31  –  (21-5-2023)

ساعت آزمون : 13

شروع ثبت نام :  1401/10/12  –  (2-1-2023)

پایان ثبت نام :  1402/1/27  –  (16-4-2023)

اعلام نتایج :  1402/3/21  –  (16-6-2023)

شهر محل برگزاری آزمون : سامسون

اعتبار آزمون :  دو ساله

نمره منفی :  ندارد

مدت آزمون : 120

تعداد سوالات: 80

هزینه آزمون یوس :  800 لیر

مراکز : استانبول، آنکارا، سامسون، آنتالیا، ازمیر

دانشگاه 19 ماییس

تاریخ آزمون یوس دانشگاه اولوداغ ترکیه 2023 (Uludag Üniversitesi)

تاریخ آزمون :  1402/2/16  –  (6-5-2023)

ساعت آزمون : 10

شروع ثبت نام :  1401/11/14  –  (3-2-2023)

پایان ثبت نام :  1402/1/21  –  (10-4-2023)

اعلام نتایج : 1402/3/26  –  (16-6-2023)

شهر محل برگزاری آزمون : بورسا

اعتبار آزمون : یکساله

نمره منفی :  ندارد

مدت آزمون :  120

تعداد سوالات: 80

هزینه آزمون یوس :  1500

مراکز آزمون :  بورسا، استانبول، آنکارا

دانشگاه اولوداغ

تاریخ آزمون یوس دانشگاه مصطفی کمال ترکیه 2023 (Mustafa Kemal Üniversitesi)

تاریخ آزمون :  1402/3/9  –  (30-5-2023)

ساعت آزمون : 14

شروع ثبت نام :  1401/11/12  –  (1-2-2023)

پایان ثبت نام :  1402/2/12  –  (2-5-2023)

اعلام نتایج :

شهر محل برگزاری آزمون : هاتای

اعتبار آزمون : یکساله 

نمره منفی : دارد

مدت آزمون : 120

تعداد سوالات: 80

هزینه آزمون یوس : 500

مراکز آزمون : هاتای

دانشگاه مصطفی کمال

تاریخ آزمون یوس دانشگاه ارجیس ترکیه 2023 (Erciyes Üniversitesi)

تاریخ آزمون :  1402/3/20  –  (10-6-2023)

ساعت آزمون : 14

شروع ثبت نام : 1402/1/12  –  (1-4-2023)

پایان ثبت نام : 1402/2/5  –  (25-4-2023)

اعلام نتایج : 1402/3/31  –  (21-6-2023)

شهر محل برگزاری آزمون : کایسری

اعتبار آزمون : یکساله

نمره منفی : دارد

مدت آزمون : 120

تعداد سوالات: 80

هزینه آزمون یوس : 950

مراکز آزمون : کایسری، استانبول، آنکارا

دانشگاه ارجیس

تاریخ آزمون یوس دانشگاه آتاتورک ترکیه 2023 (Ataturk Üniversitesi)

تاریخ آزمون :  1402/3/20  –  (10-6-2023)

ساعت آزمون : 11

شروع ثبت نام :  1402/1/14  –  (3-4-2023)

پایان ثبت نام :  1402/2/25  –  (15-5-2023)

اعلام نتایج :  1402/3/29  –  (19-6-2023)

شهر محل برگزاری آزمون : ارزروم

اعتبار آزمون :  

نمره منفی :  ندارد

مدت آزمون :  150

تعداد سوالات: 80

هزینه آزمون یوس :  750/900 لیر

مراکز آزمون : استانبول، قاضی آنتپ، بورسا، ازمیر، کایسری، وان، مرسین

دانشگاه آتاتورک

تاریخ آزمون یوس دانشگاه آبانت عزت ترکیه 2023 (Abant Izzet Üniversitesi)

تاریخ آزمون :  1401/12/27  –  (18-3-2023)

ساعت آزمون :

شروع ثبت نام :  1401/12/20  –  (11-3-2023)

پایان ثبت نام :  1401/12/26  –  (17-3-2023)

اعلام نتایج : 

شهر محل برگزاری آزمون : بولو

اعتبار آزمون :  

نمره منفی :  

مدت آزمون :  

تعداد سوالات: 

هزینه آزمون یوس :  

دانشگاه آبانت عزت

تاریخ آزمون یوس دانشگاه جمهوریت ترکیه 2023 (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi)

تاریخ آزمون :  1402/2/30  –  (20-5-2023)

ساعت آزمون : 10

شروع ثبت نام :  1401/12/29  –  (20-3-2023)

پایان ثبت نام :  1402/2/10  –  (30-4-2023)

اعلام نتایج : 

شهر محل برگزاری آزمون : سیواس

اعتبار آزمون : یکساله

نمره منفی :  ندارد

مدت آزمون :  100

تعداد سوالات: 80

هزینه آزمون یوس :  800

مراکز آزمون :  سیواس، استانبول، آنکارا، مرسین

دانشگاه جمهوریت

تاریخ آزمون یوس دانشگاه آنادولو ترکیه 2023 (Anadolu Üniversitesi)

تاریخ آزمون :  1402/3/7  –  (28-5-2023)

ساعت آزمون : 

شروع ثبت نام :  1401/12/22  –  (13-3-2023)

پایان ثبت نام :  1402/2/8  –  (28-4-2023)

اعلام نتایج : 1402/3/18  –  (8-6-2023)

شهر محل برگزاری آزمون : اسکی شهیر

اعتبار آزمون : 

نمره منفی :  

مدت آزمون :  

تعداد سوالات: 

هزینه آزمون یوس :  800

مراکز آزمون :  استانبول، آنکارا، بورسا، ترابوزان، قاضی انتپ

دانشگاه آنادولو

تاریخ آزمون یوس دانشگاه یوزونجوییل ترکیه 2023 (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

تاریخ آزمون :  1402/3/13  –  (3-6-2023)

ساعت آزمون : 10

شروع ثبت نام :  1401/12/29  –  (20-3-2023)

پایان ثبت نام :  1402/2/20  –  (10-5-2023)

اعلام نتایج : 1402/3/26  –  (16-6-2023)

شهر محل برگزاری آزمون : وان

اعتبار آزمون : یکساله

نمره منفی :  

مدت آزمون :  120 دقیقه

تعداد سوالات: 80

هزینه آزمون یوس :  700

مراکز آزمون : وان، استانبول، آنکارا

دانشگاه یوزونجوییل

تاریخ آزمون یوس دانشگاه اینونو ترکیه 2023 (Inonu Üniversitesi)

تاریخ آزمون :  1402/3/13  –  (3-6-2023)

ساعت آزمون : 12

شروع ثبت نام :  1401/12/21  –  (12-3-2023)

پایان ثبت نام :  1402/1/21  –  (10-4-2023)

اعلام نتایج : 

شهر محل برگزاری آزمون : اینونو

اعتبار آزمون : 

نمره منفی :  

مدت آزمون :  

تعداد سوالات: 

هزینه آزمون یوس :  

مراکز آزمون : 

دانشگاه اینونو

تاریخ آزمون یوس دانشگاه اگه ترکیه 2023 (Ege Üniversitesi)

تاریخ آزمون :  1402/3/13  –  (3-6-2023)

ساعت آزمون : 13

شروع ثبت نام :  1401/12/15  –  (6-3-2023)

پایان ثبت نام :  1402/2/12  –  (2-5-2023)

اعلام نتایج : 1402/2/26  –  (16-5-2023)

شهر محل برگزاری آزمون : ازمیر

اعتبار آزمون : یکساله

نمره منفی :  

مدت آزمون :  120

تعداد سوالات: 80

هزینه آزمون یوس :  1000

مراکز آزمون : ازمیر، استانبول، آنکارا

دانشگاه اگه

تاریخ آزمون یوس دانشگاه کارادنیز ترکیه 2023 (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

تاریخ آزمون :  1402/3/31  –  (21-6-2023)

ساعت آزمون : 14

شروع ثبت نام :  1401/11/26  –  (15-2-2023)

پایان ثبت نام :  1402/3/5  –  (26-5-2023)

اعلام نتایج : 1402/4/14  –  (5-7-2023)

شهر محل برگزاری آزمون : طرابوزان

اعتبار آزمون : دو ساله

نمره منفی :  ندارد

مدت آزمون :  120

تعداد سوالات: 80

هزینه آزمون یوس :  950

مراکز آزمون : استانبول، آنتالیا، بورسا، ازمیر، کایسری، وان، مرسین

دانشگاه کارادنیز

تاریخ آزمون یوس دانشگاه جراح پاشا ترکیه 2023 (Cerrahpasa - Istanbul Üniversitesi)

تاریخ آزمون :  1402/4/3  –  (24-6-2023)

ساعت آزمون : 14

شروع ثبت نام :  1401/12/8  –  (27-2-2023)

پایان ثبت نام :  1402/3/19  –  (9-6-2023)

اعلام نتایج : 1402/4/19  –  (10-7-2023)

شهر محل برگزاری آزمون : استانبول

اعتبار آزمون : 

نمره منفی : دارد

مدت آزمون :  135

تعداد سوالات: 80

هزینه آزمون یوس :  1500 لیر

مراکز آزمون : تهران، وان، استانبول، آنکارا، ازمیر

دانشگاه جراح پاشا

تاریخ آزمون یوس دانشگاه قاضی آنتپ ترکیه 2023 (Gaziantep Üniversitesi)

تاریخ آزمون :  1402/4/17  –  (8-7-2023)

ساعت آزمون : 13:30

شروع ثبت نام :  1401/11/12  –  (1-2-2023)

پایان ثبت نام :  1402/3/12  –  (2-6-2023)

اعلام نتایج : 

شهر محل برگزاری آزمون : قاضی آنتپ

اعتبار آزمون : 

نمره منفی : ندارد

مدت آزمون :  120

تعداد سوالات: 80

هزینه آزمون یوس :  650/80d لیر

مراکز آزمون : تهران، وان، استانبول، آنکارا، ازمیر

دانشگاه قاضی آنتپ

تاریخ آزمون یوس دانشگاه فیرات ترکیه 2023 (Fırat Üniversitesi)

تاریخ آزمون :  1402/4/19  –  (10-7-2023)

ساعت آزمون : 14

شروع ثبت نام :  1401/12/22  –  (13-3-2023)

پایان ثبت نام :  1402/3/28  –  (18-6-2023)

اعلام نتایج : 

شهر محل برگزاری آزمون : الاریغ

اعتبار آزمون : یکساله

نمره منفی : ندارد

مدت آزمون :  120

تعداد سوالات: 80

هزینه آزمون یوس :  650 لیر

مراکز آزمون : شانلی اورفا، مرسین، الازیغ، استانبول، آنکارا، هاتای

دانشگاه فیرات

تاریخ آزمون یوس دانشگاه ایلول 17 ترکیه 2023 (17 Eylül Üniversitesi)

تاریخ آزمون :  1402/2/9  –  (29-4-2023)

ساعت آزمون :  

شروع ثبت نام :  1402/1/7  –  (27-3-2023)

پایان ثبت نام :  1402/1/30  –  (19-4-2023)

اعلام نتایج : 

شهر محل برگزاری آزمون : باندرما

اعتبار آزمون : یکساله

نمره منفی : ندارد

مدت آزمون :   

تعداد سوالات:  

هزینه آزمون یوس :  1000 لیر

مراکز آزمون : باندرما

تاریخ آزمون یوس دانشگاه کارابوک ترکیه 2023 (Karabük Üniversitesi)

تاریخ آزمون :  1402/3/13  –  (3-6-2023)

ساعت آزمون :  13

شروع ثبت نام :  1402/1/12  –  (1-4-2023)

پایان ثبت نام :  1402/3/5  –  (26-5-2023)

اعلام نتایج : 1402/3/17  –  (7-6-2023)

شهر محل برگزاری آزمون : باندرما

اعتبار آزمون : یکساله

نمره منفی :  

مدت آزمون :   120

تعداد سوالات: 80

هزینه آزمون یوس :  600 لیر

مراکز آزمون : کارابوک، مرسین

تاریخ آزمون یوس دانشگاه گیرسون ترکیه 2023 (Giresun Üniversitesi)

تاریخ آزمون :  1402/3/21  –  (11-6-2023)

ساعت آزمون :  10

شروع ثبت نام :  1402/1/12  –  (1-4-2023)

پایان ثبت نام :  1402/2/12  –  (2-5-2023)

اعلام نتایج : 1402/3/30  –  (20-6-2023)

شهر محل برگزاری آزمون : باندرما

اعتبار آزمون : یکساله

نمره منفی : ندارد

مدت آزمون :   135

تعداد سوالات: 80

هزینه آزمون یوس :  35 d

مراکز آزمون : گیرسون

تاریخ آزمون یوس دانشگاه اوشاک ترکیه 2023 (Usak Üniversitesi)

تاریخ آزمون :  1402/3/21  –  (11-6-2023)

ساعت آزمون :  

شروع ثبت نام : 

پایان ثبت نام :  

اعلام نتایج : 

شهر محل برگزاری آزمون : اوشاک

اعتبار آزمون : 

نمره منفی : 

مدت آزمون : 

تعداد سوالات: 

هزینه آزمون یوس : 

مراکز آزمون : 

تاریخ آزمون یوس دانشگاه مارمارا ترکیه 2023 (Marmara Üniversitesi)

تاریخ آزمون :  1402/4/17  –  (8-7-2023)

ساعت آزمون :  14

شروع ثبت نام : 1402/2/4  –  (24-4-2023)

پایان ثبت نام :  1402/3/12  –  (2-6-2023)

اعلام نتایج : 

شهر محل برگزاری آزمون : استانبول

اعتبار آزمون : یکساله

نمره منفی : دارد

مدت آزمون : 120

تعداد سوالات: 80

هزینه آزمون یوس : 

مراکز آزمون : استانبول