Pre-IELTS

Pre-IELTSگروه آموزشی MLG Pre-IELTS شاید اغراق نباشید اگر بگوییم دوره‌های انگلیسی عمومی آموزشگاه‌ها اهمیت ویژه‌تری نسبت به دوره‌های اصلی آیلتس

خواندن بیشتر

Single-Skill Courses

Single-Skill Coursesگروه آموزشی MLG Single-Skill Courses Single-skill courses فرض کنید ز‌بان‌آموزی، تنها در یک مهارت، نمره‌ی مورد نظرش در آزمون

خواندن بیشتر

Five-Month Courses

Five-Month Coursesگروه آموزشی موسوی Five-Month Courses شهریه دوره (تومان) اهداف دوره طول دوره جمع ساعات ساعات تدریس در هر جلسه

خواندن بیشتر

Mock Test

Mock Testگروه آموزشی MLG Mock Test آزمون ماک را با سوال‌های بسیار مشابه با آزمون اصلی تجربه کنید. اما دلیل

خواندن بیشتر

IELTS DUET

IELTS DUET گروه آموزشی MLG IELTS DUET نزدیک به دو دهه است که آیلتس در ایران آموزش داده می‌شود. مدرس‌های

خواندن بیشتر

آیلتس

دوره های آیلتسگروه آموزشی MLG IELTS DUET Mock Test Five-Month Courses Single-Skill Courses Pre-IELTS آیلتس از کنار واژه‌ی آیلتس (سامانه

خواندن بیشتر