Mock Test
گروه آموزشی MLG

آزمون ماک را با سوال‌های بسیار مشابه با آزمون اصلی تجربه کنید. اما دلیل تفاوت گروه آموزشی MLG با مراکز دیگری که آزمون آزمایشی برگزار می‌کنند فقط در این نیست:

  • ارئه‌ی یک جدول زمانی ِ دقیق برای برگزاری آزمون آزمایشی، درست دو هفته پیش از آزمون‌های اصلی
  • ارائه‌ی نمره‌ی آزمون آزمایشی 3 روز پس از برگزاری آن
  • برگزاری وورک‌شاپ‌ (خصوصی، نیمه‌خصوصی و عموی) برای مهارت‌های مختلف براساس نمره‌ی اوورآل آزمون آزمایشی زبان‌آموز
  • برگزاری آزمون آزمایشی در سالن‌های بزرگ و استاندارد، براساس تعداد ثبت‌نام‌کننده‌گان