گرامر برای نمره‌ی 7.0 به‌ بالای رایتنینگ آیلتس

گرامر برای نمره‌ی 7.0 به‌بالای رایتنینگ آیلتس (تسک 2)

نحوه تصحیح رایتینگ آیلتس
 • نمی‌دانید که چگونه نمره گرامر رایتینگ تسک 2 خود را بهبود دهید؟

  خبر خوب این است که شما می توانید نمره گرامر خود را در مدت زمان نسبتاً کوتاهی افزایش دهید.

مطالبی که در این صفحه میخوانید

رایتینگ آیلتس چگونه تصحیح می‌شود؟

جملات شرطی

جملات مجهول

صفت‌های مقایسه‌ای

تمرین آن‌چه یاد گرفته‌اید

نمونه رایتینگ تصحیح شده

 • حتما می‌دانید که رایتینگ آیلتس بر اساس چهار فاکتور:

  لینک: روی هرکدام که کلیک می‌کنیم، به صفحه‌ی مربوط به آن‌ها منتقل می‌شویم 

  • Cohesion and coherence
  • Lexical resource
  • Grammatical range and accuracy 

  تصحیح می‌شوند به آن‌ها نمره داده می‌شود

 • همان‌طور که از عنوانش پیداست، Grammatical Range and Accuracy نام فاکتوری است که ممتحنین آیلتس برای ارزیابی توانایی گرامر شما از آن استفاده می کند.

  برای تعیین نمره‌ی Grammatical Range and Accuracy، ممتحین سه نکته‌ی زیر را بررسی می‌کنند:

  • Clarity of communication: نکته قابل توجه برای ممتحنین این است که چگونه به‌راحتی می‌توانند essay شما را بفهمند.
  • Frequency of errors: نکته بعدی که ممتحن بررسی می کند این است که چندبار در essay خود، اشتباهات گرامری مرتکب می‌شوید.
  • Range of structures: برای کسب نمره بالا، ممتحن باید طیف خوبی از ساختارهای گرامری را در essay شما ببینند.
  •  جملات شرطی (Conditional sentences)

  از افعال شرطی برای ایجاد جملات شرطی استفاده می‌شود که موقعیت های فرضی یا بعید را بیان می‌کنند. افعال شرطی را می توان در زمان گذشته، حال یا آینده استفاده کرد و افعال کمکی مانند can/could، will/would و may/might در شکل دادن شرط ها مهم هستند.

  جملات شرطی زیر را در نظر بگیرید و به افعال شرطی در هر یک از آنها دقت کنید:

  Example 1: If she finishes his homework, she will come over tomorrow.

  Example 2: If I had enough money, I would get married very quickly.

  Example 3: If my cousin had been just a little richer, she could have made a good wife for me.

  مثال اول شرطی نوع اول است:

  if + subject + verb (simple present) + COMMA + subject + will/may/might + verb (base form) 

  مثال دوم شرطی نوع دوم است:

  if + subject + verb (simple past) + COMMA + subject + would + verb (base form) 

  مثال سوم شرطی نوع سوم است:

  if + subject + verb (past perfect) + COMMA + subject + could/would + have + verb (past participle) 

  • جملات مجهول (Passive sentences)

  این ساختار استفاده می‌شوند که:

  • نمی‌دانیم چه کسی کاری را انجام داده است (معمولا به شکل گذشته):

  Example 1: The house was made in 1930 in the United States.

  • گزارش‌های خبری می‌نویسم یا نگارش علمی و سایر انواع نوشتار رسمی را امتحان می‌کنیم که در آن بیشتر به رویدادها و فرآیندها علاقه‌مندیم تا شخصی که عمل را انجام می‌دهد:

  Example 2: the farm was set alight at the weekend and 10 thousand dollars’ worth of damage was caused.

  • زمان جمله‌ی ما simple present  باشد و جمله کاملا impersonal (غیرشخصی) باشد:

  Example 3: The President of Ukraine is believed to be in contact with Vladimir Putin.

  • زمان جمله‌ی ما simple past  باشد و جمله کاملا impersonal (غیرشخصی) باشد:

  Example 4: She is said to have killed her opponents in order to gain power.

  • صفت های مقایسه ای Comparative Adjectives

  برای توصیف افراد و اشیا  از این ساختار استفاده می‌شود

  می‌توانید برای مقایسه از صفت‌های مقایسه‌‍ای Comparative و برتر Superlative  استفاده کنید. 

   • برای اکثر صفت های یک سلابی از –er و –est استفاده می کنیم.

   Example: My car is faster than yours.

   Example: This is the fastest car of them all.

   • برای صفات بیش از دو سیلاب از More و the most استفاده می کنیم به جز چند استثنا

   Example: This is a easier version of what I’ve just read.

   Example: I’ve never lifted a heavier bag.

   Example: This is the longest pool I’ve ever swum in.

   Example: His was the most complete answer I got.

   Example: I’ve never read a more intriguing story.

   Example: This is the most intriguing story I’ve ever read.

   • به صفت های بی قاعده Irregular Adjectives توجه ویژه ای داشته باشید.

   adjective

   comparative

   superlative

   example sentence

   good

   better

   the best

   irregular

   Tara is the best athlete in the school.

   well (healthy)

   better

   the best

   He is still in hospital, but he is better than he was last week.

   bad

   worse

   the worst

   irregular

   You are the worst driver I have ever known.

   far

   further

   the furthest

   irregular

   My house is the furthest one.

   farther

   the farthest

   regular

   My house is the farther one.

   old (people in a family)

   elder

   the eldest

   irregular

   Ram is my elder brother.

   old (general use)

   older

   the oldest

   regular

   Your teacher is older than my teacher.

   نکته: این صفت‌ها مقایسه‌ای و برتر نمی‌شوند:

   • blind
   • dead
   • fatal
   • final
   • left
   • right
   • unique
   • universal
   • vertical
   • wrong

حالا، ساختارهای گرامری که یادگرفته‌ایم را تمرین کنیم. 

 • شرطی: جاهای خالی را بااستفاده از کلمات داخل پرانتز، پر کنید. 

نوع اول:

 • You (be able/ not) ……………… to sleep if you (watch)……………… this scary film. 
 • Susan (can / move / not) ……………… into the new house if it (be / not) ………………  ready on time.

نوع دوم:

 • If you (go) ……………… by bike more often, you (be / not) ……………… so flabby. 
 • She (not / talk) ……………… to you if she (be) ……………… mad at you.

نوع سوم:

 • We (swim) ……………… in the sea if there (not / be) ……………… so many sharks there. 
 • If she (take) ……………… the bus, she (not / arrive) ……………… on time.
 • مجهول: شکل صحیح افعال داخل پرانتز را بنویسید.
 • As can ___(see) from the figures, the number of first year students decreased dramatically in the last five years.
 • As ___(show) in the diagram, there was a marked increase in the number of students driving their own cars to school.
 • More language courses ___(choose) by students in the second semester.
 • مقایسه‌ای: جاهای خالی را پر کنید.
 • This is the ___(fast) route to our destination.
 • The salad your mom makes is ___(delicious) than this one.
 • 19. His report is ___(comprehensive) than I expected it to be.

حالا، سوال زیر را بخوانید و در 40 دقیقه یک essay برای آن بنویسید و از هر ساختار گرامری که یاد گرفته‌اید، حداقل دوبار (هرجای رایتینگ که دلتان می‌خواهد) استفاده کنید و برای ما بفرستید تا آن را برای شما به‌صورت رایگان تصحیح کنیم.

For a long time, art has been considered an essential part of all cultures in the world. However, nowadays people’s values have changed, and we tend to consider science, technology and business more important than arts.

What do you think are the causes of this? 

What can be done to draw people’s attention to art?

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *