شرایط و ضوابط مجموعه آموزشی MLG

ضوابط اساتید :

1– طبق  شیوه آموزش (TTC) موسسه تدریس شود و هرگز از شیوه های شخصی استفاده نشود و همچنین بدون هماهنگی با مجموعه (آموزش) جزوه صوتی یا نوشتاری به کلاس اضافه نکنید.

2- در کلاس های خصوصی و جبرانی تنها می توانید 1 جلسه غیبت داشته باشید که می بایست  24 ساعت قبل به مجموعه اطلاع دهد ، لذا در صورت غیبت بیش از یک جلسه در طول ترم یک جلسه پرداختی کسر خواهد شد  و در صورت تکرار تبعات آن به عهده دبیر مربوطه می باشد.

3- حضور به موقع در کلاس و اتمام کلاس در ساعت مقرر بسیار الزامی است.

4- به هیچ وجه در اجرائیات ( امور اداری و مالی) دخالت نکنید.

5- حضور و غیاب زبان آموزان و همچنین برگزاری کلاس های جبرانی برای غائبین به صورت قطعی باید انجام شود و تبعات انجام نشدن آن به عهده همکار است.  

6- به هیچ وجه در حضور زبان آموزان و اولیا در مورد مسائل موسسه و همچنین پایین یا بالا بودن سطح زبان آموز در کلاس صحبتی نشود و حتما راجع به این موضوع با آموزش صحبت شود.

7- سه جلسه غیبت و همین طور عدم حضور زبان آموز در هریک از جلسات امتحان کتبا باید به پذیرش اطلاع داده شود. (تکمیل فرم غائبین و عدم حضوردر امتحان نزد پذیرش)

تبصره : اگر زبان آموز ادعا دارد که نیازی به کلاس جبرانی ندارد، ایرادی ندارد و باید فاینال 25 یا بیشتر شود.

8- هماهنگی کلاس های خصوصی و جبرانی به عهده پذیرش است که حتما به اساتید کتبا اعلام می شود و به هیچ عنوان شخصا زمان تشکیل کلاس را به زبان آموز اعلام نکنید در غیر این صورت پرداختی بابت این جلسات انجام نخواهد شد.

9- برای یک جلسه غیبت ضروری و موجه حتما دبیر جایگزین معرفی کنید.

10_ اعلام موارد امتحانی طبق سیلابس یک جلسه قبل از برگزاری به پذیرش

11_ تکمیل فرم time sheet  در یک هفته ما قبل هفته آخر ترم و عدم تکمیل آن به منزله عدم همکاری ست.

12_ تاسیس گروه تلگرام یا واتس آپ برای هر کلاس فقط و فقط توسط پذیرش مجموعه با ادمین موسسه امکان پذیر است و در صورت ایجاد گروهی در فضای مجازی به غیر از گروه ایجاد شده توسط موسسه، مشمول جریمه خواهید شد.

13_ استاد به هیچ عنوان اجازه کلاس خصوصی گرفتن در خارج از مجموعه را ندارد.

14_ مدرسین هم به صورت حضوری و هم به صورت مجازی باید با مجموعه همکاری داشته باشند و موارد خواسته شده را انجام دهند.

15_ در کلاسهای مجازی تلگرام یا واتساپ حتما باید چک شود .تصحیح و پاسخگویی برگه های writing ,listening , همانجا انجام شود .

16_ شرکت در جلسات موسسه الزامی میباشد.

ضوابط زبان آموز :

1- دانشجو موظف است به موقع در مرکز حاضر شود و در پایان ساعات آموزش خارج شود.

2- شروع دوره برحسب به ظرفیت رسیدن کلاس می باشد و ممکن است تا حدود یک ماه زمان ببرد.

3-تسویه حساب مالی دانشجو می بایست قبل از شروع کلاس ( طبق تقویم آموزشی ) به صورت کامل انجام شود ، در غیر این صورت مجموعه جهت منع حضور داوطلب در کلاس ها محق و مختار خواهد بود.

4- انصراف از شرکت در دوره آموزشی، یک هفته قبل از شروع ترم و پس از تکمیل فرم انصراف و کسر 20% از شهریه امکان پذیر است. در غیراین صورت مجموعه هیچگونه مسئولیتی نسبت به مسترد نمودن شهریه پرداختی ندارد.

5- بیش از دو جلسه غیبت (سه جلسه و بیشتر) منجر به حذف از آزمون نهایی می شود که می بایست برای گذراندن ترم جاری یکی از دو حالت زیر را انتخاب کنید :

الف- شرکت در کلاس های جبرانی (Remedy Courses) و تعیین سطح مجدد.

ب- در صورت عدم انتخاب حالت الف، شرکت در آزمون فاینال (مجدد) به طور جداگانه و با پرداخت هزینه مربوطه.

6_ استراحت بین دو ترم بر اساس تقویم و چارت مجموعه می باشد و تغییر استاد و ساعت کلاس پس از یک یا چند ترم ضروری است و بر اساس نظر آموزش انجام می شود.

7- در صورت بروز هر گونه مشکلی که باعث تعطیلی کلاس های حضوری شود، مجموعه ملزم به برگزاری کلاسهای آنلاین

می باشد و به هیچ عنوان هزینه عودت داده نمی شود.