آغاز دوره های تربیت مدرس (TTC)

دوره های تربیت مدرس Teacher Training Courses برای یادگیری مهارت های مورد نیاز جهت تدریس دوره های مختلف زبان می‌باشد.

داوطلبانی که مشتاق به تدریس هستند و قصد دارند به طور حرفه ای قدم در دنیای آموزش زبان  بگذارند می‌توانند پس از ارزیابی اولیه در این دوره ها شرکت نموده و پس از قبولی، برای مراحل جذب مدرس آموزشگاه اقدام کنند.

دوره های تربیت مدرس در کرج زیر نظر برترین اساتید تهران و کرج

با ارائه مدرک TTC معتبر

زیر نظر اداره ارشاد