دانشگاه چاناکاله :  comu.edu.tr

واقع در شهر چاناکاله در سال 1992 تاسیس شده است. این دانشگاه با 18 دانشکده فعال در رشته های علوم اداری و اقتصاد، علوم دریایی، دندان پزشکی، پیرا پزشکی، تربیت بدنی و صنایع توریست، رشته پزشکی مهندسی و معماری، ارتباطات و غیره است.

قیمت: بین 3000 تا 5000 لیر برای پزشکی 28000 لیر سالانه.

دانشگاه چانکری : karatekin.edu.tr

این دانشگاه در شهر چانکری می باشد. در سال 2007 تاسیس شده است و جزو 17 دانشگاه جدید ترکیه می باشد. در 10 دانشگده با رشته های دندان پزشکی، پیرا پزشکی، حقوق، صنعت، طراحی و معماری، ادبیات، اقتصاد و علوم اداری و در رشته جنگل داری نیز فعالیت می کند.

دانشگاه پاموککاله : Pau.edu.tr

دانشگاه پاموککاله در شهر دنیزلی ترکیه واقع شده است. در سال 1976 تاسیس شد. دارای 17 دانشکده می باشد. رشته های ارائه شده: داندان پزشکی، پزشکی، پیرا پزشکی، صنعت توریست، مهندسی و معماری، اقتصاد و ارتباطات، حقوق می باشد.

دانشگاه دوزجه : duzce.edu.tr

دانشگاه دوزجه در شهر دوزجه با بیش از 15000 دانشجو سالانه و 24 دانشکئه در رشته های پزشکی، داندان پزشکی، فن و ادبیات، مهندسی، پیرا پزشکی، هنر و طراحی، و دانشکده تکنولوژی و کشاورزی از سال 2006 فعالیت دارد.

دانشگاه آنلادولو : anadolu.edu.tr

دانشگاه آنادولو در سال 1958 زیر مجموعه اسکیشهیر جزو بزرگترین دانشگاه های دنیا است. 12 دانشکده دارد. به زبان های انگلسیسی ترکی فرانسوی و آلمانی تدریس می کند. در مقطع لیسانس سالانه 16000 دانشجو دارد. رشته ارائه شده در این دانشگاه ادبیات، هنرهای زیبایی، حقوق، اقتصاد و علوم اداری، داروسازی، حسابداری، پیرا پزشکی و توریست و … می باشد.

دانشگاه اسکیشهیر عثمان قاضی : ogu.edu.tr

در سال 1993 دانشگاه تاسیس شده و در شهر اسکیشهیر واقع است. 12 داشکده دارد شامل رشته های داندان پزشکی، فن و ادبیات، حقوق، پزشکی و پیرا پزشکی، طراحی و صنعت، مهندسی و معماری، اقتصاد و کشاورزی و … است.

دانشگاه تکنیک اسکیشهیر : eskisehir.edu.tr

این دانشگاه سالانه 13000 دانشجو در این دانشگاه تحصیل می کنند.واقع در شهر اسکیشهیر است. در سال 2018 تاسیس شده و دارای 5 دانشکده در رشته های هوا و فضا، مهندسی، دانشکده فنی، طراحی و معماری و تربیت بدنی فعال است.

دانشگاه گیرسون : giresun.edu.tr

دانشگاه در شهر گیرسون واقع است. در سال 2006 تاسیس شده است. دارای 13 دانشگده با رشته های  دریا نوردی، دندانپزشکی، پزشکی، پیرا پزشکی، هنرهای زیبا، فن و ادبیات و مهندسی و … است.

دانشگاه سلیمان دمیرل sdu.edu.tr

دانشگاه در شهر کوچک اسپارتا در سال 1996 یکی از قدیمی ترین دانشگاه ها می باشد. شامل 15 دانشکده در رشته های داندان پزشکی، داروسازی، پزشکی، پیرا پزشکی، مهندسی ها، آموزش تکنیک، هنرهای زیبا، حقوق، الهیات و اقتصاد، معماری و ارتباطات مشغول فعالیت می باشد.

دانشگاه مرسین : mersin.edu.tr

این دانشگاه در سال 1992 در شهر مرسین تاسیس شد. دارای 16 دانشکده در رشته های دریانوردی، داندان پزشکی، پزشکی، اقتصاد، پرستاری، هنرهای زیبایی، داروسازی، محصولات دریایی، معماری، توریست، اقتصاد و ارتباطات و …

دانشگاه بلو آبانت ایزت بایسال:  ibu.edu.tr

این دانشگاه در شهر بلو شهری بین آنکارا و استانبول واقع شده است. دانشگاه در سال 1992 تاسیس شده است. در 17 دانشگاه و رشته های دندان پزشکی، فن و ادبیات، هنر های زیبا، حقوق، اقتصاد و علوم اداری، معماری و مهندسی، پزشکی و پیرا پزشکی، تکنولوزی فعال می باشد.

قیمت: شروع از 2000 لیر پزشکی سالانه 18000 لیر.

دانشگاه بوردور مهمت آکیف : mehmetakif.edu.tr

در منطقه بوردور و در رشته های دندان پزشکی آموزش و اقتصاد، مهندسی، پیرا پزشکی، دامپزشکی و … فعال می باشد.

دانشگاه بینگل : bingol.edu.tr

واقع در شهر بینگل. اسم دانشگاه اولین بار در سال 2007 به صورت رسمی در روزنامه ها جای گرفت.این دانشگاه در رشته های دندان پزشکی پیرا پزشکی، دامپزشکی، اقتصاد، مهندسی، معماری، تربیت بدنی فعالیت دارد. سالانه حدودا 16000 دانشجو در حال تخصیل در این دانشگاه هستند.

 

دانشگاه بورسا تکنیک :  uludeg.edu.tr

این دانشگاه رشته های دندان پزشکی، پیرا پزشکی، دام پزشکی، معماری، حقوق، اقتصاد، هنرهای زیبا، کشاورزی را دارا می باشد.