آگهی جذب مدرس زبان های خارجی (خانم و آقا)

آكادمي زبان MLG در نظر دارد جهت تكميل كادر آموزشی جذب مدرس نمايد.

مدرس زبان انگليسی: براي دوره های بزرگسال 

مدرس زبان انگليسی :براي دوره های كودك و نوجوان

مدرس زبان های ديگر: تركي استانبولی، آلماني، فرانسه، چينی، اسپانيايی و … برای بزرگسالان

مراحل جذب مدرس

۱.پركردن فرم درخواست تدريس بهدصورت حضوری (همراه داشتن مدارك ذكر شده در انتهای صفحه الزاميست)

٢. بررسي و پذيرش فرم تقاضای تدريس توسط مدير آموزش

٣. مصاحبه با مدير آموزش مجموعه ی MLG .

۴.دعوت به شركت در آزمون شفاهی و يا كتبی (داوطلبانی كه داراي مدرك زبان عمومی و يا تدريس بين المللی معتبر ميباشند، از شركت در آزمون كتبي معاف خواهند بود.)

۵. درصورت قبولی در آزمون ها:

a. عقد قرارداد و شروع به كار

۶. درصورت موفق نبودن در آزمون ها و مصاحبه:

b. دعوت به شركت در كلاسهای روش تدريس

٧. در صورت موفقيت آميز بودن دوره ی روش تدريس:

c . عقد قرارداد و شروع به كار

در صورت تمايل به همكاري، لطفا فرم روبرو را پر كنيد

فرم همکاری اساتید

[contact-form-7 id="4141" title="Teacher Feedback Form"]

فرم همکاری گروه زبان موسوی

فرم همکاری اساتید

[contact-form-7 id="4141" title="Teacher Feedback Form"]