دانشگاه های ترکیه بر اساس رنکینگ

معرفی دانشگاه های ترکیه بر اساس رنکینگ جهانی

رنکینگ دانشکاه ها در دنیا بر اساس عملکرد پژوهش و آموزش رتبه بندی آنها توسط اعضا جامعه و دانشگاهی در منطقه و در سراسر جهان مورد ارزیابی قرار میگیرد

دانشگاه hacettepe ) www.hacettepe.edu.tr ) سایت دانشگاه
در شهر آنکارا با 16 دانشکده در رشته های : دندان / فیزیوتراپی /هنر های زیبا /پرستاری / پزشکی مهندسی و معماری / روابط / حقوق می باشد و در سال 1967 تاسیس شده است .
سالانه بیش از 53000 نفر در این دانشگاه تحصیل میکنند .

دانشگاه istanbul www.istanbul.edu.tr ) ) سایت دانشگاه
جزو 10 دانشگاه اول رتاسیس شده در اروپا می باشد و در سال 1453 تاسیس شده است .
رشته های ارائه شده در این دانشگاه در حوزه هنر های زیبا وenformatik می باشد .

دانشگاه Ankara (www.ankara.edu.tr ) سایت دانشگاه
در شهر آنکارا در سال 1925 تاسیس شد.یکی از قدیمی ترین دانشگاه ها با 19 دانشکده در تمامی رشته ها می باشد.
قیمت : شروع قیمت از 6000 لیر تا 20000 لیر و برای زشته پزشکی سالانه حدودا 60000 لیر می باشد.

دانشگاه gazi (www.gazi.edu.tr ) سایت دانشگاه
در سال 1936 تاسیس شده است . در رشته های دندان /دارو / پزشکی /معماری / مهندسی /تکنولوژی
و رشته های پیراپزشکی سالانه 42000 دانشجو دارد.

دانشگاه www.ege.edu.tr ) ege ) سایت دانشگاه
دانشگاه sabancı ( www.sabanciuniv.edu.tr ) سایت دانشگاه
در سال 1994 اولین دانشجو ها را گزفت و امروز به دانشگاه دنیا شهرت دارد .
5000 نفر سالانه ظرفیت و دانشجو دارد ، 3 دانشکده در برنامه لیسانس 11 عدد و برای فوق لیسانس 50
برنامه دارا میباشد ، در شهر استانبول تاسیس شده است .
رشته های مهندسی / علوم طبیعی / هنر و رشته های علوم اجتماعی و مدیریت را ارائه میدهد .
قیمت: دانشگاه بدون بورسیه 131000 لیر و در صورت نصف بورسیه سالانه 65000 لیر

دانشگاه ( www.itu.edu.tr ) istanbul technical سایت دانشگاه
از سال 1773 شروع به کار کرده اند در شهر استانبول ترکیه و سالانه تعداد دانشجوها 36.442 نفر
مشغول به تحصیل هستند . 99 برنامه در مقطع لیسانس و 179 برنامه در مقطع فوق لیسانس دارای 13
دانشکده و رشته های مهندسی ( ساختمان / معماری / ماشین / برق و … )
تمامی رشته های مهندسی و فن را دارا می باشد .

دانشگاه atatürk www.atauni.edu.tr ) ) سایت دانشگاه
دانشگاه آتاتورک واقع شده در قونیه ترکیه سالانه با 491268 دانشجو با فضای بسیار بزرگ دانشگاهی
می باشد.
در رشته های بسیار مختلف دندان / دارو / ادبیات / فن / پیراپزشکی /اقتصاد و الهیات و حتی کشاورزی
و توریست و دام پزشکی و پزشکی را سالانه ارائه میدهد
قیمت: تمامی رشته ها زیر 10000 لیر دندان پزشکی 11000 لیر و پزشکی سالانه 28000 لیر

دانشگاه marmara (www.marmara.edu.tr ) سایت دانشگاه

دانشگاه آکدنیز (www.Akdeniz.edu.tr) Akdenizسایت دانشگاه
در سال 1982 در شهر آنتالیا شروع به کار کردند ، این دانشگاه دارای 24 دانشکده در رشته های
دندان/ پیراپزشکی / پزشکی / ادبیات و ورزش و الهیات و هنر های زیبا / حقوق و توریستی
این دانشگاه تمام رشته های مهندسی را نیز ارائه میدهد .
دانشگاه balıkesir (www. balıkesir.edu.tr ) سایت دانشگاه
این دانشگاه در سال
قیمت: پزشکی سالانه 27000 لیر مهندسی ها 10000 لیر شروع قیمت ها از 3000 لیر. دندان پزشکی ندارد

دانشگاه çukurova (www. cu.edu.tr ) سایت دانشگاه
این دانشگاه در شهر آدانا می باشد ، رشته های ارائه شده پزشکی / کشاورزی /محصولات دریایی
علوم تربیتی / پیراپزشکی / مهندسی و معماری نیز می باشد ، این دانشگاه در سال 1974 تاسیس شد و
دارای 19 دانشکده می باشد .
قیمت: شروع از 3000 لیر برای رشته دندانپزشکی 10000 لیر و پزشکی 27000 لیر است.

دانشگاه Adıaman (www.adiyaman.edu.tr ) سایت دانشگاه
این دانشگاه واقع در شهر آدیامان می باشد ، در سال 2006 تاسیس شده است ، دارای 13 دانشکده در
رشته های پزشکی / دارو / دندان / مهندسی / اقتصاد و توریست /علوم اجتماعی / پیراپزشکی و
هنرهای زیبا و … فعالیت دارند.
قیمت: شروع رشته ها از 5000 لیر برای دندان 25000 لیر و پزشکی 36000 لیر سالانه می باشد.

دانشگاه Afyon kocatepe (www.aku.edu.tr ) سایت دانشگاه
یکی از دانشگاه های ترکیه در سال 1992تاسیس شده است ، دارای 13 دانشکده می باشد و ظرفیت
سالانه 005/23 نفر در رشته های دندان / پزشکی / دامپزشکی/ مهندسی و معماری / ارتباطات و اقتصاد
و رشته های پیراپزشکی فعالیت دارد .
قیمت: شروع 350 لیر تا 3000 لیر رشته های دندان و پزشکی ندارد.

دانشگاه Aaksaray (www.aksaray.edu.tr ) سایت دانشگاه
این دانشگاه در شهر آکسارای در سال 2006 مشغول به کار شده است ، دارای 12 دانشکده و ظرفیت
سالانه 005/23 نفر در رشته های دندان / پزشکی / دامپزشکی /مهندسی و معماری / ارتباطات و رشته
های پیراپزشکی فعالیت دارد .
قیمت: بین 2000 تا 5000 لیر رشته پیراپزشکی 3700 لیر.

دانشگاه orta doğu teknik üniverstesi (www.metu.edu.tr ) سایت دانشگاه
واقعه در چانکایا آنکارا می باشد در سال 1956 تاسیس شده است . 41 برنامه برای قسمت لیسانس و
107 رشته برای فوق لیسانس وجود دارد ، در رشته های طراحی ابزار /معماری نقشه شهر ومنطقه
فن / اقتصاد / روابط بین الملل و مهندسی ها … فعال می باشد .

دانشگاه Alladdin üni (www.alanya.edu.tr ) سایت دانشگاه
در شهر آلانیا قرار می باشد .

دانشگاه adnan manderes (www.adu.edu.tr ) سایت دانشگاه
در شهر آیدین می باشد و در سال 1992 تاسیس شده است ،18 دانشکده در رشته های دندان / فن ادبیات
اقتصاد / پزشکی /فناوری /پیراپزشکی / روابط فعال می باشد .

دانشگاه bandırma oneydi eylül (www.bandirma.edu.tr ) سایت دانشگاه
دانشگاه تازه تاسیس در شهر بالیک اسیر ترکیه می باشد که در سال 2015 شروع به فعالیت در
رشته های دریا نوردی / اقتصاد / پیراپزشکی / پزشکی / معماری و مهندسی و رشته های ورزشی
کرده است . با 10 دانشکده می باشد .
قیمت: از 1500 لیر شروع می شود و برای پزشکی سالانه 30000 لیر دریافت می کند.

دانشگاه bartın (www.bartin.edu.tr ) سایت دانشگاه
در شهر بارتن ترکیه ترکیه در سال 1990 تاسیس شده است و امروزه دارای 9 دانشکده فعال در رشته
های جنگل داری / آموزش / اقتصاد / پیراپزشکی /مهندسی و تربیت بدنی فعالیت می کند .

دانشگاهbilecik şeyh edebali (www.bilecil.edu.tr ) سایت دانشگاه
این دانشگاه در شهر bilecik می باشد و در سال 2007 افتتاح شده است . امروزه در رشته های دندان
فن و ادبیات / هنر های زیبا مهندسی / پیراپزشکی و پزشکی و … فعالیت دارد.
قیمت: شروع از 1000 لیر تا 5000 لیر. پزشکی سالانه 27000 لیر.